Missie

“Kansen zien in tegenslag”

De Golden Helmet heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen met gedragsproblemen. Deze jongeren hebben een lastige start, maar kunnen zich met de juiste aandacht voor groei ontwikkelen tot dienstverlenende medewerkers voor evenement opbouw en facilitaire diensten. Zo krijgen ze een positief zelfbeeld en wordt hun zelfstandigheid vergroot.

Golden Helmet realiseert dit doel in een eigen obstakel run evenement, in samenwerking met onze partners en sponsors. Uit de opbrengsten van de Golden Helmet gaan 20% naar Bijzonder Wonen, een project van AnyhouZ om een eigen woning voor deze jongeren mogelijk te maken.